Prawo jazdy – zmiany w przepisach

prawo jazdy

Od 1 stycznia 2015 zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Ceny prawka mogą wzrosnąć nawet o 500 złotych i to nie koniec podwyżek.

Najważniejsze informacje – zmiany w przepisach od 2015r:

  • Egzamin w WORD z teorii także można zdawać najwcześniej 1 miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia (dla kat. B). Natomiast kurs w OSK normalnym trybem teoria + praktyka można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia (dla kat. B).
    Jeżeli ktoś wybiera nowy tryb uzyskania prawa jazdy bez wykładów w OSK nie może rozpocząć jazd na kursie zanim zda egzamin w WORD. Oczywiście po np. jednym negatywnym egzaminie może zrezygnować z dalszego zdawania teorii i z nr PKK wrócić do OSK na normalny kurs teoria + praktyka
  • Z początkiem 2015 roku w życie wchodzą przepisy, w myśl których kandydat na kierowcę jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych podczas szkolenia na prawo jazdy. Wykłady nie są likwidowane – słuchacz sam podejmuje decyzję, czy w zajęciach z teorii chce brać udział, czy nie. Swoją przygodę z uzyskiwaniem prawa jazdy może rozpocząć od egzaminu państwowego w zakresie teorii w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W takim przypadku cały „wstępny proces” w drodze do uprawnień nie różni się od tego, który obowiązuję obecnie.
  • Osoba chcącą zdobyć prawo jazdy powinna w pierwszej kolejności uzyskać od lekarza uprawnionego do badania kierowców orzeczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów określonej kategorii prawa jazdy. Następnie z takim orzeczeniem, dokumentem tożsamości i jednym zdjęciem należy udać się do Wydziału Komunikacji w starostwach lub urzędach miasta w celu uzyskania numeru PKK (profil kandydata na kierowcę). Gdy kandydat na kierowcę chce najpierw zdać egzamin państwowy z teorii, z numerem PKK udaje się do WORD w celu umówienia się na termin egzaminu .
  • Gdy zaliczy go z wynikiem pozytywnym, udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, w którym kierownik bądź osoba uprawniona weryfikuje – na podstawie numeru PKK – wynik egzaminu w WORD. Gdy weryfikacja przebiegnie pomyślnie, kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie praktyczne w OSK. Po jego zakończeniu – i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego (tylko z praktyki) – udaje się ponownie do WORD, tym razem w celu umówienia się na państwowy egzamin praktyczny.
    Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obowiązkowe pozostaje uczestniczenie w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia te pozostają wciąż w gestii ośrodka szkolenia kierowców i kandydat na kierowcę ma obowiązek uczestniczenia w takim szkoleniu.