Zakazy jazdy na Ukrainie

ukraina

Kiedy i gdzie obowiązują zakazy ruchu?

Na Ukrainie nie wprowadzono ograniczeń w międzynarodowym ruchu pojazdów ciężarowych. Mogą przemieszczać się po obszarze państwa w dni powszednie, w niedziele i święta. Drogi na Ukrainie zostały podzielone na krajowe, których jest 19, drogi magistralne w ilości 18. oraz 3 drogi regionalne – liczące ponad 660 km. Jedyna autostrada nie jest w pełni ukończona.

Ograniczenia w ruchu pojazdów dotyczą jedynie Kijowa. Zakaz ruchu dotyczy samochodów ciężarowych, o DMC powyżej 4,5 ton. Zakaz ten obowiązuje na obwodnicy kijowskiej codziennie, w godzinach od 7.00 do 20.00. Zwolnione z zakazu ruchu są pojazdy transportujące zwierzęta i towary łatwo psujące się. Pojazdy poruszające się po Ukrainie w ruchu międzynarodowym zwolnione są z zakazu ruchu w godzinach od 10.00 do 17.00. Mogą wjechać do Kijowa, jeśli posiadają listy przewozowe CMR lub karnet TIR. Pojazd musi zostać wyraźnie oznakowany tablicą z nazwą: TIR. Nocny ruch tranzytowy przez Kijów odbywa się na wyznaczonych drogach.

Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął uchwałę, na mocy której od października 2015 roku zostały wprowadzone zmiany w Przepisach Ruchu Drogowego. Zakaz jazdy na drogach użytku publicznego dotyczy pojazdów, które przewożą ładunki nienormatywne podzielne, czyli takie, które nie mogą być podzielone na ładunki mniejsze. Ograniczenia zostały wprowadzone dla ciężarówek, których DMC wynosi ponad 40 ton, z obciążeniem na pojedynczej osi ponad 11 ton. Natomiast kontenerowce nie mogą przekroczyć masy całkowitej 46 ton i obciążenia na osi ponad 11 ton.

Na drogach publicznych o znaczeniu lokalnym zakaz jazdy dotyczy pojazdów o DMC powyżej 24 ton, z obciążeniem na pojedynczej osi ponad 7 ton.

Ukraina należy do państw objętych umową ADR. Przewóz substancji niebezpiecznych może odbywać się w pojazdach, które zostały właściwie oznakowane i posiadają wszystkie obowiązujące pozwolenia i dokumenty przewożenia.

Zakazy ruchu w porze letniej

Letnie zakazy ruchu obowiązują na autostradach Ukrainy od 1 czerwca 2015 roku. Godziny, w których wprowadzony zostanie zakaz, mogą różnić się w poszczególnych rejonach państwa. Wyznacznikiem wprowadzenia ograniczeń jest temperatura powietrza, przekraczająca +28 stopni Celsjusza. Ogólny zakaz obowiązuje w godzinach porannych od 09.00 do godziny 10.00 oraz wieczorem, od 21.00 do godziny 22.00. Na terenie zachodniej Ukrainy ograniczenia dotyczą ruchu samochodów ciężarowych o masie całkowitej ponad 24 tony i nacisku na pojedynczą oś ponad 7 ton. W czasie upałów, przekraczających 30 stopni Celsjusza, pojazdy mogą poruszać się w godzinach nocnych, od 22.00 do godziny 10.00 rano. Na czas przerwy w ruchu drogowym, dla oczekujących kierowców wyznaczono miejsca postojowe.

Ograniczenia w okresie świątecznym

Pomimo tego, że nie obowiązują ograniczenia w ruchu pojazdów w czasie świąt, kierowcy poruszający się po drogach i autostradach Ukrainy muszą brać pod uwagę trudności, związane ze wzmożonym ruchem na granicach państwa. Związany on jest z przyjazdem do Polski obywateli Ukrainy, którzy dokonują zakupów świątecznych w polskich sklepach. W okresie Nowego Roku granicę ukraińsko-polską przekracza nawet 40 tysięcy osób w ciągu doby (źródło www.corrida.info.pl).

Dni świąteczne obowiązujące na Ukrainie:

  • 1 stycznia Nowy Rok
  • 7, 8, 9 stycznia prawosławne Boże Narodzenie
  • 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
  • 1 maja Święto Pracy
  • 2 maja Prawosławny Poniedziałek Wielkanocny
  • 3 maja Dzień wolny
  • 9 maja Dzień Zwycięstwa
  • 20 czerwca Prawosławne Zielone Świątki
  • 28 czerwca Dzień Konstytucji Ukrainy
  • 24 sierpnia Dzień Niepodległości Ukrainy