Przechowywanie widlaków

Każdy widlak jak i inny pojazd mechaniczny musi być odpowiednio przechowywany. Jest to bardzo istotne dla jego żywotności. Jeżeli takie widlaki przetrzymujemy w miejscach nie odpowiednich możemy zapomnieć o tym, że będzie on nam służył przez długie lata. Najważniejsze jest to by taki widlak nie był poddawany na warunki atmosferyczne przez cały czas. A dokładniej rzecz ujmując nie jest wskazane by przebywał on na mrozie czy w nieustającym deszczu. Materiał bowiem, z którego jest wykonany może ulec korozji, a co za tym idzie prędzej cze później się rozpadnie. Na sczepcie takie sprzęt jest przeważnie używany w miejscach zakrytych takich jak magazyny czy hale produkcyjne.

Jest to bardzo dobre dla nich, gdyż w ten sposób mogą i będą nam służyć przez wiele, wiele lat. W niektórych sytuacjach jednak nie jesteśmy wstanie uniknąć oddziaływania przyrody na widłaki. Jest to najczęściej w portach czy ogrodnictwie. W takich miejscach nie uchronimy wózków widłowych przed ulewami deszczu czy śniegu. Praca jaka jest tam wykonywana musi się dokonać nie patrząc na to, jaka jest temperatura i czy wieje mocny wiatr, czy jest pięknie i słonecznie. W takich okolicznościach bardzo często taki sprzęt jest pokrywany dodatkowymi warstwami farby antykorozyjnej. Jednak i to przeważnie nie jest wystarczające na działanie środowiska naturalnego.

Wyznaczone (oznakowane) miejsce postoju

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. nakazuje pracodawcy zapewnienie na terenie zakładu pracy wykonania i oznakowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych oraz dróg dla pieszych. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Podobne wymagania zawarte w przepisach dotyczą także oznakowania pól garażowania na terenie magazynu do magazynowania towarów.