Czy wynajem długookresowy jest opłacalny?

tir

Przygotowując się do odpowiedzi na tak postawione pytanie postanowiłem przyjrzeć się z bliska kilku ofertom obecnych na naszym rynku firm – proponujących usługi wynajmu długoterminowego. Analiza zakresu oferowanych usług skłania mnie do twierdzenia iż aby skutecznie odpowiedzieć na zadane pytanie należy wyodrębnić trzy elementy i dopiero te poddać ocenie.

Finansowanie inwestycji zakupu samochodów

Ten element – w odróżnieniu od pozostałych – nie zależy on od ilości samochodów. Należy go rozpatrywać w kontekście generowanych przez firmę wskaźników finansowych i określenia priorytetów w tym zakresie. Podstawową zaletą finansowania zewnętrznego jest rozłożenie wydatku gotówki na cały okres „życia” samochodu a przez to połączenie go z przyszłymi przychodami. Wybór sposobu finansowania zależeć powinien od możliwości pozyskiwania środków finansowych przez daną firmę. Wybierając ofertę należy zwrócić uwagę na źródła i koszt finansowania oferenta i porównać je z własnymi możliwościami.

Element techniczny – zakup samochodów, serwis , paliwa, ubezpieczenie

Jest to podstawowy element w których decydującym jest ilość samochodów. Czynnik ten wpływa bezpośrednio na poziom upustów w każdej dziedzinie. Dodatkowo poprzez „efekt skali” im więcej samochodów tym bardziej zmniejszamy ryzyko nagłego wzrostu kosztów serwisu czy wskaźnika szkodowości ( ma on bezpośredni wpływ na koszt ubezpieczeń). W podjęciu decyzji o outsourcingu tego elementu pomocną będzie analiza kosztów generowanych przez własną flotę w odniesieniu do proponowanych stawek oraz ocena korzyści organizacyjnych.

W sytuacji kiedy nasze koszty są większe decyzja jest dosyć łatwa, natomiast w odwrotnym przypadku należy sprawdzić czy sami nie możemy osiągnąć oferowanych korzyści organizacyjnych ( np. zdobyć karty paliwowe). Można ocenić iż floty małe -do 100 samochodów- nie osiągną bezpiecznego „efektu skali” i powinny – przy zachowaniu koniecznych analiz kosztów i korzyści – poważnie pomyśleć o współpracy z firmą zewnętrzną. Dysponując flotą do 250 samochodów możemy osiągnąć już pewne korzyści kosztowe i organizacyjne poprzez wybór jednej marki samochodów. Dzięki temu już przy tej ilości możemy uzyskać korzystne warunki przy zakupie samochodów jak i w serwisie. Wprowadzenie kilku marek powoduje, iż mimo posiadania już znaczącej liczby samochodów, powinniśmy sprawdzić oferty firm wynajmu długoterminowego.

Większe floty operują już w zbliżonych warunkach co firmy wynajmu długoterminowego zarówno jeśli chodzi o zakup jak i o serwis samochodów. Mając możliwości należy sprawdzić czy zostają one wykorzystane poprzez właściwe zarządzanie flotą.

Zarządzanie flotą samochodów

Im większa flota tym znaczenie tego elementu rośnie. Rozpatrując go w kontekście postawionego pytania przyznam rację iż w małych organizacjach gdzie samochodami zajmuje się ktoś „przy okazji” należy pomyśleć o zarządzaniu z zewnątrz. Mała flota włączona w struktury wyspecjalizowanej firmy będzie na pewno sprawniej zarządzana i zyska organizacyjnie. W przypadku większych flot taka zależność ulega niwelacji z powodów opisanych w poprzednim punkcie. Dla dalszych porównań posłużę się przykładem z artykułu opublikowanego w drugim numerze magazynu „Flota” – ABC zarządzania własną flotą. Podany tam pewien wzorzec zespołu kierującego dużą flotą. Przyglądając się zakresom obowiązków poszczególnych stanowisk dochodzę do wniosku iż zarządzanie z zewnątrz nie zaowocuje redukcją wszystkich etatów. Firmy zarządzające oferują raporty – musi być jednak ktoś kto je weryfikuje i wyciąga wnioski, działa na styku firma – zarządzający pilnując interesów firmy i postanowień „Polityki Samochodowej”.

Ponadto jako praktyk wiem iż zespół floty samochodowej wykonuje wiele innych prac – oprócz opisanych w artykule – mających charakter pomocniczy w działaniach organizacyjnych nie związanych bezpośrednio z zarządzaniem flotą. Ponadto należ zwrócić uwagę iż przyjmując ofertę zewnętrznego partnera wiążemy się długoterminowa umową których zapisy zabezpieczają usługodawcę przed większymi zmianami ograniczając firmie prawo manewru w sytuacji tego wymagającej a skutkującej np. niewykorzystaniem wszystkich środków transportu. Ograniczenie swobody działania jest moim zdaniem istotnym elementem szczególnie w obecnych czasach kiedy firmy poddawane są ewolucji w bardzo szybkim tempie.