Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli

Nie wszyscy rodzice wiedzą, że w sytuacji, gdy odległość z domu do szkoły lub przedszkola jest dłuższa niż trzy kilometry bądź droga jest niebezpieczna, wówczas można domagać się dowozu dzieci do placówek oświatowych. Obowiązek zapewnienia dowozu do szkół czy przedszkoli spoczywa wówczas na urzędzie gminy, w której zamieszkuje dziecko. Jeżeli zaś mowa o uczniach niepełnosprawnych, obowiązek ten również spoczywa na gminie, jednak w tej sytuacji nie jest on zależny od odległości od placówki oświatowej.

Bezpłatny transport i opieka przysługuje każdemu dziecku, które uczęszcza do zerówki, jak również dzieciakom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów. W sytuacji, gdy rodzic decyduje się jednak sam zawozić swoje dziecko do szkoły czy przedszkola, może on starać się o zwrot kosztów dowozu. W tym celu należy podpisać umowę z wójtem bądź prezydentem miasta, w której określone zostaną warunki zwrotu kosztów. W tym celu najlepiej udać się do Wydziału Oświaty. Warto wiedzieć jednak, że gmina nie ma prawa narzucić rozwiązania: dowóz albo zwrot kosztów?

Co ciekawe, gmina ma obowiązek dowieźć nasze dziecko do najbliższego przedszkola bądź szkoły, a co za tym idzie – nie musi to być wcale placówka na terenie gminy. Jeżeli chodzi o długość drogi to powinna być ona mierzona z uwzględnieniem warunków lokalnych czyli np. istniejących połączeń drogowych. Zasadą jest jednak, że dziecko powinno uczęszczać do szkoły położonej najbliżej jego miejscu zamieszkania. Jednak gmina nie ma obowiązku finansowania dowozu dziecka do szkoły, która będzie położona poza obszarem administracyjnym gminy.

Bezpłatny dowóz dziecka do szkoły bądź przedszkola wynika z konieczności realizowania obowiązku szkolnego. Wiele dzieciaków chętnie korzysta z tego rodzaju rozwiązań a w szkolnym autobusie nawiązuje nowe przyjaźnie i znajomości.

Za opinię dziękujemy przedszkolu Komornikach.