Spedycja czysta i mieszana

Podejmując rozważania na temat spedycji, warto skupić uwagę na definicji. Dokładniej na tym, jakie elementy związane z przewożeniem towaru muszą zaistnieć, żeby można było mówić o planowanym i zorganizowanym transporcie ładunków.

Zanim przejdziemy do właściwych kwestii, dodajmy, że niezwykle interesująca jest historia spedycji. Historia, która powstała już w XV wieku, a to za sprawą obowiązującego wówczas kupców prawa składu i przymusu drogowego. Z uwagi na liczne ponoszone przez kupców straty wprowadzono pozornego nabywcę, który tak naprawdę niczego nie kupował.

Współczesna spedycja to działanie precyzyjnie zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami. Dokonanie transportu spedycyjnego rozpoczyna się od przyjęcia zlecenia na przewiezienie towaru oraz ustalenia środka transportu. Po przygotowaniu dokumentacji przewozu (podpisaniu umowy i ubezpieczeniu przesyłki) następuje odbiór towaru od zleceniodawcy. Następnie konieczne jest skrupulatne przygotowanie go do transportu i przekazanie łącznie z dokumentacją spedycyjną. Po odprawie celnej przesyłka trafia do odbiorcy.

Istnieją dwa rodzaje spedycji:

  • spedycja czysta,
  • sped. mieszana.

Spedycja czysta obejmuje zakres działań związanych z tak zwaną spedycją właściwą, natomiast spedycja mieszana łączy zarówno przemieszczanie przesyłki, jak i czynności dodatkowe.