Ubezpieczenia dla transportu

crash

Rynek ubezpieczeń dostosowuje swoje produkty do potrzeb właściwie każdej branży, dlatego też oczywistym jest fakt, że oferuje on również polisy skierowane do przewoźników i innych firm działających w branży transportowej. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej przez firmę transportową jest już właściwie standardem. wielu klientów wymaga wręcz dołączenia polisy do dokumentacji przetargowej przy zamawianiu transportu. Wśród najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych skierowanych na rynek transportowy należą: ubezpieczenia Cargo, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Ubezpieczenia Cargo

Ubezpieczenia Cargo to rodzaj polisy, który obejmuje ochroną przewożony ładunek. Ubezpieczenie wykupowane jest na konkretny ładunek, najczęściej o znaczącej wartości. W przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży wypłaca się odszkodowanie. Polisa obejmuje całą trasę przewozu często łącznie z procesem załadunku i rozładunku w miejscu docelowym. W obrębie tego typu ubezpieczeń rozróżnia się polisy na trasy krajowe i międzynarodowe. Rozróżnienie to, podobnie jak w przypadku innych polis dla transportu, wynika z różnych uregulowań prawnych dotyczących tych dwóch rodzajów przewozów.
Z kolei ubezpieczenie OC spedytora dotyczy wszystkich szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy spedycji. Taką polisę wykupuje spedytor, a wypłaty odszkodowania może domagać się klient firmy spedycyjnej, wobec którego nie została prawidłowo wykonana usługa. Oczywiście polisa zawsze ma swoje wyłączenia, niemniej jednak daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa klientom korzystającym z usług firm spedycyjnych posiadających taką polisę.

Powyższe ubezpieczenia są często wykupowane, jednak największą popularnością cieszą się ubezpieczenia OC przewoźnika. Ten rodzaj polisy pozwala na uzyskanie odszkodowania przez klienta firmy transportowej w przypadkach określonych szczegółowo w warunkach ogólnych ubezpieczenia. Najczęściej jest ono wypłacane w przypadku, kiedy usługa transportowa została wykonana nienależycie lub wręcz nie została wykonana z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak pożar, kradzież ładunku lub samochodu z ładunkiem czy też awaria pojazdu w trakcie drogi. Niemniej jednak zdarzają się firmy ubezpieczeniowe, które nie wyłączają z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych z winy przewoźnika. W takim przypadku najczęściej wiąże się to ze znacznie wyższą składką. Natomiast właściwie prawie wszystkie firmy ubezpieczeniowe odmówią wypłaty odszkodowania w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości kierowcy. Także w przypadku prowadzenia pojazdu przez osobę bez uprawnień w momencie wystąpienia szkody.

Wymienione wyżej ubezpieczenia dotyczą kwestii związanych ze świadczeniem usług transportowych. W branży tej jednak nie można zapominać o konieczności wykupienia również typowych ubezpieczeń komunikacyjnych: obowiązkowego ubezpieczenia OC i dobrowolnego Autocasco.