Jak obsługiwać widlaki

Nie wiele osób potrafi obsługiwać widlak. Przyczyna tego zjawiska jest dość prosta, gdyż należy zauważyć, że obsługa tego typu specjalistycznego sprzętu jest dość skomplikowana. Trzeba wiele czasu aby się tego wszystkiego nauczyć. Niekiedy potrzeba wielu miesięcy na to by w pełni opanować całość. Aby tego dokonać trzeba na początku przejść specjalistyczny kurs, który jest przeprowadzany przez wysokiej klasy specjalistów. Nie każdy z nas może zaliczyć takie szkolenie. Wielu ludzi oblewa ostateczne egzaminy. Dlatego specjaliści w tej dziedzinie są tak bardzo poszukiwani a ich praca jest tak dobrze opłacana.

Oczywiście samo szkolenie jest niewystarczające do tego by w pełni posiąść takie umiejętności. Aby tak się stało każdy pracownik musi zaliczyć wiele godzin jazdy na taki wózku widłowym. Nikt nie zatrudni przecież żółtodzioba, który ledwo, co zdał egzamin na takie widłowe wózki. Jednak jeżeli nauczymy się prawidłowo obsługiwać widlak, to możemy mieć pewność, że już wkrótce nasze konto znacznie się powiększy. Czasami jednak zdarzają się ludzie, którzy całkowicie się do tej pracy nie nadają. Takie osoby nie są po prostu stworzone do tego by prowadzić jakikolwiek pojazd mechaniczny. Na szczęście takich ludzi nie ma zbyt wielu, a na pewno nie starają się oni na siłę zdobyć tego typu uprawnienia.

Dotychczasowa regulacja do kierowania wózkami widłowymi

Obecnie do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który uzyskał:

  • uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
  • imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Zatem wózek widłowy z mechanicznym napędem podnoszenia (zwany podnośnikowym) może obsługiwać tylko osoba posiadająca zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Natomiast do obsługi innych wózków, z zasady mniej niebezpiecznych, wystarczające jest zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności tzw. szkolenia wewnętrznego.
Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadzane jest przez UDT, na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę, w drodze postępowania kwalifikacyjnego.